Friday, July 25, 2014

Գուգարաց թեմի ամենադիտված 

2014 թ. -Թեմակալ առաջնորդի հանդիպումը Վանաձորի ոստիկաների հետ
https://www.youtube.com/watch?v=Tt99NTIOazk&list=UUWADOazEKuHhVTFEtm4B1NQ
2013 թ. -Սփյուրքի և Լոռու մարզպետի այցը թեմապատկան Ծիծեռնակ ճամբար
2012 թ. -ԼՄ Մեծ Պարնի համայնքի եկեղեցու Օծումը


No comments:

Post a Comment