Wednesday, January 9, 2013


   ԳՈՒԳԱՐԱՑ ԹԵՄԻ 2012 ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

Tuesday, January 8, 2013

  ՇՆՈՐՀԱՎՈՐ ԱՄԱՆՈՐ ԵՎ ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴ


Sunday, January 6, 2013


ՔՐԻՍՏՈՒ ԾՆԱՎ ԵՎ ՀԱՅՏՆԵՑԱՎ 
ՕՐՀՆՅԱԼ Է ԾՆՈՒՆԴԸ ՔՐԻՍՏՈՍԻ 
ՄԵԶ ԵՎ ՁԵԶ ՍՈՒՐԲ ԱՎԵՏԻՍ 

ՍԲ. ՊԱՏԱՐԱԳ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՍԲ. ՍԱՐԳԻՍ ԵԿԵՂԵՑՈՒՄ