Monday, December 9, 2013

ԱՌԱՎԵԼ ԵՐԱՆԵԼԻ Է ՏԱԼԸՔԱՆ ԱՌՆԵԼԸ
<<Ինչպես մյուս ընտանիքներինայդ ընտանիքի պետքերին ու կարիքներին ևս ծանոթացանքնախապես այցովտատ ու թոռնիկ էինՉեմ ուզում մանրամասնել նրանց ընտանեկանկարգավիճակըայլ միայն վիճակըտանը մեկ մեծ պահարան կարբազկաթոռսեղան,հեռուստացույց և մեկ մահճակալԵվ չնայած այդքան սակավ կահավորանքին ու շատ ուրիշպետքերի բացակայությանըայդ մեկ սենյականոց բնակարանում սարսափելի նեղվածք էրԵրբարդեն պատրաստել էին նվերները և այցելեցինք նաև այդ բնակարանը ևսզարմանալիորենբնակարանն ինձ թվաց ավելի ընդարձակՀետաքրքրվեցի տատիկից թե ինչն է պակասելբնակարանում:<<Ահկոմոդը չկա այլևսձմեռ էվառել ենք>>, -եղավ պատասխանը>>Սա միփոքր դեպք էր վանաձորյան իրականությունից… և այս ու նմանատիպ դեպքերից ու շատերիկարոտությունից դրդված էոր այս ծրագիրն իրականացնում ենք արդեն երրորդ տարիննշում ենԳուգարաց թեմի երիտասարդական կազմակերպության<<Նարեկացի>> երիտասարդաց միությանանդամները:

Օրհնությամբ Գուգարաց թեմի առաջնորդ բարձրաշնորհ Տեր Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյանիարդենմեկնարկեց Գուգարաց թեմի երիտասարդական կազմակերպության <<Նարեկացի>>երիտասարդաց միության <<Ձեռք մեկնիր>> բարեգործական ծրագիրըորի շրջանակներումերիտասարդները նախատեսում են օգնել թվով 50 անապահով ընտանիքներիԻնչպես նախորդտարիներինայս տարի ևս ծրագրին իրենց աջակցությունը կունենան քաղաքի ուսումնականհաստատություններըբուհերդպրոցներԿմասնակցեն նաև բանկերը և քաղաքի խոշորարտադրամասերըԻսկ արդեն դեկտեմբերի 23-ից քաղաքի հայտնի խանութներում` <<Սպարապետ>>, <<Ոսկյա>>, <<Գրին պլազա>>, <<Տրիո>>կտեղադրվեն արկղերսնունդհավաքելու համարԵրիտասարդներըսակայն կոչ են անում ծրագրին աջակցել նաև քաղաքի բոլորբարեսիրտ անձանց և բարերարներինԻնչպես նշում են միության անդամներըծրագիրը մյուսբարեգործական ակցիաներից տարբերվում է նրանովոր ներգրավվում են բարեգործությանը ողջբնակչությունըինչն ինքնին քարոզ է բարեգործությանորը մեր օրերում դարձել է միայն խոսքով ևոչ գործով:
<<Ցանկացած նվիրաբերությունկլինի սնունդհագուստ թե դրամանկախ իր չափից,կարևոր էտրված ամեն լումա արդեն իսկ օգնություն ու հոգսերի թեթևացում է յուրաքանչյուրկարիքավոր ընտանիքի համարԱյս ծրագիրը նախ մեծ օրհնություն ու օգուտ է տվողի համար ևապա նոր ստացողիքանզի <<Առավել երանելի է տալըքան առնելը>>, -նշում եներիտասարդները:

Sunday, December 8, 2013

Հոգեհանգիստ Սպիտակի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին

Այսօր` դեկտեմբերի 7-ին, հայ առաքելական եկեղեցիներում կատարվեց հոգեհանգստյան կարգ` ի հիշատակ երկրաշարժի զոհերի: Թե հայրենիքում, թե նրա սահմաններից դուրս հազարավոր հավատացյալներ աղոթք բարձրացրինանմեղ զոհերի հոգիների համար:
88-ի դեկտեմբերյան ահեղ երկրաշարժի 25-րդ տարելիցի ոգեկոչումը սկսվեց Սպիտակի Ս. Հարություն եկեղեցում: Երեկոյան ժամերգության ավարտին թեմակալ առաջնորդ Տեր Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյանի հանդիսապետությամբ հոգեհանգստյան կարգ կատարվեց:  Թեպետ երկրաշարժից արդեն 25 տարի է անցել, բայց աղետի գոտում դեռ հազարավոր անօթևաններ կան:սպիտակ քաղաքում վիճակը համեմատաբար ավելի լավ է: ինչպես ասում է Ռոբերտ Բալայանը երբեմնի վարդագույն քաղաքը կամաց-կամաց վերակառուցվում է:
Ս. Հարություն եկեղեցին սպիտակցիները մեկ տարի անց կառուցեցին: «եկեղեցու բարեկամներ» միությաննախաձեռնած համաքաղաքային այս արարողությանը մասնակցեցին և անմեղ զոհերի հիշատակին իրենց խոնարհումըբերեցին քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներ, Վանաձորի, Սպիտակի և Վարդաբլուրի հոգևոր հայրերն ուբնակիչները: իր օրհնության ու մխիթարության խոսքն ասաց Սեպուհ Սրբազանը: Ð᷻ѳݷëïÛ³Ý ³í³ñïÇÝ Ý»ñϳݻñÇÝ Çñ ûñÑÝáõÃÛ³Ý ¨ ÙËÇóñáõÃÛ³Ý ËáëùÝ ³ë³ó êñµ³½³Ý ѳÛñÁ. §ÜáõÛÝÇëÏ ù³éáñ¹¹³ñÛ³ Ñ»éíÇó Ù»½ ó³í áõ ïñïÙáõÃÛáõÝ ¿ å³ïáõÙ ³ÝÙ»Õ ½áÑ»ñÇÝ ÑÇß»ÉÇë: ijٳݳÏÁ, áñ Ùáé³Ý³É ¿ ï³ÉÇë ³Ù»Ý ÇÝã, ÃíáõÙ ¿, ³Ý½áñ ¿ ËɳóÝ»Éáõ Ù»ñ ³ÛÝ ï³·Ý³å³ÉÇ ëñï³½³ñÏ»ñÁ, »ñµ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 7 ³ÝáõÝÝ »Ý ï³ÉÇë: ºí ÙdzÛÝ ³Ù»Ý³½áñ ²ëïí³Í ϳñáÕ ¿ ÙËÇóñáõÃÛáõÝ áõ ³ÙáùáõÙ µ»ñ»É µáÉáñ íÇñ³íáñ Ñá·ÇÝ»ñÇÝ: ²å³íÇÝ»Ýù î»ñ ²ëïÍáõÝ ¨ Üñ³ áÕáñÙ³ÍáõÃÛ³ÝÁ¦:


Նույնիսկ քառորդդարյա հեռվից մեզ ցավ ու տրտմություն է պատում անմեղ զոհերին հիշելիս: Ժամանակը, որ մոռանալ էտալիս ամեն ինչ, թվում է, անզոր է խլացնելու մեր այն տագնապալի սրտազարկերը, երբ դեկտեմբերի 7 անունն են տալիս:Եվ միայն ամենազոր Աստված կարող է մխիթարություն ու ամոքում բերել բոլոր վիրավոր հոգիներին: Ապավինենք ՏերԱստծուն և Նրա ողորմածությանը»
Հոգեհանգստյան արարողությունից հետո Վանաձորի առաջնորդանիստ  Ս. Գրիգոր Նարեկացի մայր  եկեղեցու քառաձայն երգչախումբը  խմբավար Ռուզաննա Մխիթարյանի կատարեցին  հայ և արտասահմանյան դասականների ստեղծագործություններ:
ÆëÏ ³ñ¹»Ý ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 7-Ç ³é³íáïÛ³Ý Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը և թեմակալ առաջնորդ Տեր Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյանը Սպիատկի և Վանաձորի քաղաքային իշխանությունների հետ Սպիտակ քաղաքում հարգանքի տուրք մատուցեցին և ծաղիկներ տեղադրեցին երկրաշարժի զոհերի հուշակոթողի առջև: Բ³½Ù³Ù³ñ¹ ¿ñ նաև ì³Ý³ÓáñÇ êµ ²ëïí³Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ, որտեղ ѳݹÇë³å»ïáõÃÛ³Ùµ Ã»Ù³Ï³É ³é³çÝáñ¹ î»ñ ê»åáõÑ ³ñù»åÇëÏáåáë âáõÉçÛ³ÝÇ, ϳï³ñí»ó Ñ᷻ѳݷëïÛ³Ý Ï³ñ·: ²ñ³ñáÕáõÃÛ³ÝÁ Ý»ñϳ ¿ÇÝ ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùÇ Ñá·¨áñ ѳÛñ»ñÁ, Ù³ñ½³ÛÇÝ ¨ ù³Õ³ù³ÛÇÝ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ, ÑÛáõñ»ñ, ù³Õ³ùÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñ:

Ð᷻ѳݷëïÇ Ï³ñ·Ç ³í³ñïÇó Ñ»ïá Ý»ñϳݻñÁ ͳÕÇÏÝ»ñ ¹ñ»óÇÝ 88-Ç »ñÏñ³ß³ñÅÇ ³ÝÙ»Õ ½áÑ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÇ Ë³ãù³ñÇÝ:7.12.2013 Վանաձորի Սբ.Աստվածածին եկեղեցու նահատակաց պուրակ

Գուգարաց թեմի Սբ.Գր.Մարեկացի եկեղեցու հոգևոր հովիվ արժանապատիվ Տեր Վահան քահանա Ազարյանը Վանաձորի քրեակատարողական հիմնարկի բակում տեղադրված խաչքարի մոտ կատարեց հոգեհանգստյան կարգ ի հիշատակ նահատակաց:Մարդաշատ էր Ալավերդու Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցին` դեկտեմբերի 7-ին: Ժողովուրդը եկել էր մասնակցելու հոգեհանգստյան արարողությանը` իենց հարգանքի տուրքը մատուցելու 1988 թվականի երկրաշարժի զոհերի անմեղ հիշատակին: Արարողությանը ներկա էին Ալավերդու քաղաքապետը` իր աշխատակազմով , ավագանու անդամները, հիմնարկ-ձեռնարկությունների աշխատակիցները, ուսանողներն ու աշակերտներ և այլն: Հավարտ արարողությանը կազմակերպվեց սգո երթ` դեպի անմեղ զոհերի հուշարձան: Թափորի մասնակիցներն էին նաև Ալավերդու <<Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի>> եկեղեցասեր երիտասարդաց միության անդամները իրենց հոգևոր հովվի ՝ արժանապատիվ Տ.Միքայել քհն. Շաղոյանի գլխավորությամբ: Սգո երթն ավարտվեց լռության րոպեով:

Միջոցառումների շարքը ավարտվեց Սբ.Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու դահլիճում կազմակերպած համերգով, որին իրենց մասնակցությունն էին բերել Վանաձորի Սբ.Աստվածածին եկեղեցու դպրաց դասը՝ Սերժիկ Հարությունյանի ղեկավարությամբ,Վանաձորի քաղաքապետարանի կամերային նվագախումբը, անհատ կատարողներ:

Friday, December 6, 2013


 Բացվեց  համայնքային կենտրոն Մեծ Պարնիում և խաքար

 Համայնքային կենտրոնի բացմաը հաջորդեց երկրաշարժի զոհերի հիշատակին կանգնեցված Խաչքարի բացումը: Տ. Մերուժան քահանա Սողոյանը օրհնության, ապա նաև հոգեհանգստի կարգ կատարեց: