Saturday, November 23, 2013

ՕԾՎԵՑ ՏԱՇԻՐԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ՄԵԾԱՎԱՆ
ԳՅՈՒՂԻ ՍԲ ԳԵՎՈՐԳ ԵԿԵՂԵՑԻՆՈրքան էլ մեծ լինի մարդու հավատքն առ Աստված, հարկ է նրան ունենալ 

աղոթքի տուն, որը կլինի Աստծո հետ հաղորդակցվելու վայր, ուր ամենօրյա

աղոթքներով իր ուխտը կնորոգի Տիրոջ առջև: Եվ այս սկզբունքով այսուհետ

հոգևոր իրենց պետքերը հոգալու հնարավորություն կունեն նաև Մեծավան

համայնքի բնակիչները ևս:


Թեմակալ առաջնորդի նվերը բարերարներին
մանրանկարիչ Լեւոն Զաքյանի ձեռքի աշխատանքը՝ Սբ. Աստվածածնի սրբապատկեր

 
Սբ Գևորգ եկեղեցին ամենաշատ սիրված սրբավայրն է բնակիչների համար:

Ուշ միջնադարյան այս սրբավայրը թվում էր հավատացյալների առջև փակվել էր անդար: Խորհրդային տարիներին եկեղեցին օգտագործվել էր որպես կոլտնտեսության պահեստ, ապա դարձել կիսավեր, փլված տանիքով մոռացված մի շինություն: Այսօր սրբավայրը կրկին վեր է հառնում իր տեղում` նույն գեղեցկությամբ ու ճոխությամբ և դարձյալ հիացնում է բնակիչներին` արդեն նորակառույց զանգակատնով և բարեկարգված վիճակով: Մեկ ամիս առաջ, ձեռամբ Գուգարաց թեմի առաջնորդ բարձրաշնորհ Տեր Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյանի, օծվեց եկեղեցու զանգակատան խաչն ու զանգը, իսկ այսօր, վերաօծվեց Սբ. Գևորգ եկեղեցին և իր դռները բացեց հավատավոր բնակիչների առջև: Եկեղեցու վերակառուցման և կահավորման աշխատանքների բարերարությունը ստանձեցին և ավարտին հասցրեցին մոսկվայաբնակ Արթուր, Հովսեփ և Արտակ եղբայրները` ի հիշատակ Մելքոնյան գերդաստանի: Գարնանը նախատեսվում է բարեկարգման աշխատանքները ավարտին հասցնել: Վերաօծման արարողությանը ներկա էին Վայքի թեմի առաջնորդ Տեր Զարեհ վարդապետ Կաբաղյանը, Տաշիրի տարածաշրջանի և Վանաձոր քաղաքի հոգևոր հայրերը, բարերար եղբայրներն իրենց ընտանիքներով, Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, մարզային և քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, համայնքապետեր, Մեծավանի ու շրջակա գյուղերից հարյուրավոր բնակիչներ և ուխտավորներ տարբեր տարածաշրջաններից ու մարզերից: Պատարագիչն էր Վանաձորի Սբ Գրիգոր Նարեկացի առաջնորդանիստ եկեղեցու սպասավոր Տեր Ներսես քահանա Ղալայանը: Սրբազան հայրը շնորհակալություն հայտնեց բարերար Մելքոնյան ընտանիքին և շնորհավորեց ներկաներին` նոր ուխտատեղի, նոր սրբավայր ունենալու կապակցությամբ.ՙՍիրելի մեծավանցիներ, Աստծուն մերձենալու ճանապարհը անցնում է եկեղեցու միջոցով: Եկեղեցին հայի կյանքում հանդիսացել է այն հանգրվանը, ուր համախմբվել են իր զավակները, կրթվել, դաստիարակվել ու առաջնորդվել են դեպի հավիտենականություն, դեպի Աստված: Եվ դուք, սիրելի իմ հավատացյալներ, ճամփորդ եք այդ հավիտենականության՚,-նշեց թեմակալ առաջնորդը: Սրբազան հայրը օրհնեց բարերարներ Արթուր, Հովսեփ և Արտակ եղբայրներին ու նրանց ընտանիքներին և առ ի երախտագիտություն` ընթերցեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Հայրապետի օրհնության գիրը, որը և հանձնեց նրանց` նվիրելով մանրանկարիչ Լեւոն Զաքյանի ձեռքի աշխատանքները՝ Սբ. Աստվածածնի սրբապատկերներ: Համայնքի համար բացառիկ իրադարձություն էր այս տոնախմբումը, քանզի Սբ. Գևորգ եկեղեցու զանգերը երկար ընդմիջումից հետո կրկին ղողանջեցին, և սրբավայրի դռները բացվեցին հավատավոր հայորդիների առջև` թեմի ուխտավայրերի թվին ավելացնելով ևս մեկը:


Լոռու մարզպ Արթուր Նալբանդյանը իր խոսքում նշեց ,որ նախկինում Գուգարաց թեմում գործում էր 3 եկեղեցի այժմ ունենք 37 սա խոսում է Թեմակալ առաջնորդի աշխատանքի մասին եւ իր շնորհակալություն հայտնեց բարերարներն իրենց անձնանվեր նվիրումի համար: Հավարտ սրբազան արարողության` ներկաներին մատուցվեց երախտիքի և գոհության Սբ. Մատաղ:

ֆոտոշարքը Լ.Յոլչյան 25.11.2013

Monday, November 18, 2013Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը նոր նշանակում է կատարելՆ.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հայրապետական տնօրինությամբ Հոգեշնորհ Տ. Կարապետ վարդապետ Հարությունյանն ազատվել է Գուգարաց թեմում ստանձնած պարտականություններից և ծառայության կոչվել Ֆրանսիայի Հայոց թեմում: 

Sunday, November 3, 2013

ԼՄ Ալավերդու տարածաշրջանի Մարց գյուղում օծվեց Սբ. Խաչ Աղոթատունը

¶áõ·³ñ³ó ûÙÇ ëñµ³í³Ûñ»ñÇÝ ûñ»ñë ³í»É³ó³í ¨ë Ù»Ï ÷áùñÇÏ Ù³ïáõé` ëå³ëí³Í ³Õáóï»ÕÇ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ Ø³ñó ·ÛáõÕÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: úñÑÝáõÃÛ³Ùµ ¶áõ·³ñ³ó ûÙÇ ³é³çÝáñ¹ µ³ñÓñ³ßÝáñÑ î»ñ ê»åáõÑ ³ñù»åÇëÏáåáë âáõÉçÛ³ÝÇ` ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 2-ÇÝ Ï³ï³ñí»ó ·ÛáõÕÇ êµ Ê³ã Ù³ïáõéÇ ûÍÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ: ²ñ³ñáÕáõÃÛ³ÝÁ Ý»ñϳ ¿ÇÝ úÓáõÝÇ, ²É³í»ñ¹áõ ¨ ì³Ý³ÓáñÇ Ñá·¨áñ ѳÛñ»ñÁ, Ù³ïáõéÇ Ï³éáõóÙ³Ý µ³ñ»ñ³ñ ìñáõÛñ ¶³ÉëïÛ³ÝÁ, µ³½Ù³ÃÇí áõËï³íáñÝ»ñ ¨ ·ÛáõÕÇ Ñ³í³ï³íáñ µÝ³ÏÇãÝ»ñ:
Վ»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ËáݳñÑí³Í »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ, Ù³ïáõéÝ»ñÁ Ù»Í Ù³ë³Ùµ í»ñ³Ï³éáõóíáõ٠ϳ٠í»ñ³Ýáñá·íáõÙ »Ý ѳÛ, ë³Ï³ÛÝ áã ѳ۳ëï³Ý³µÝ³Ï µ³ñ»ñ³ñÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ: êµ Ê³ã Ù³ïáõéÇ Ï³éáõóÙ³Ý ¹»åùÁ, ë³Ï³ÛÝ, áõñ³Ë³ÉÇ µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¿ñ. µ³ñ»ñ³ñ ìñáõÛñ ¶³ÉëïÛ³ÝÁ ²É³í»ñ¹Ç ù³Õ³ùÇ µÝ³ÏÇã ¿, Ù³ïáõéÁ ϳéáõó»É ¿ Çñ ѳٻëï ÙÇçáóÝ»ñáí` Ç ÑÇß³ï³Ï ÏÝáç` ÝÝç»óÛ³É Üáñ³ ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÇ: §ê³ ÇÙ Ýí»ñÝ ¿ سñó ·ÛáõÕÇÝ ¨ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÇÙ Ñá·áõ ó³íÇ ³ÙáùáõÙÁ¦,- Ýß»ó µ³ñ»ñ³ñÁ:
Â»Ù³Ï³É ³é³çÝáñ¹Ý ûñÑÝ»ó Ý»ñϳݻñÇÝ, ßÝáñѳíáñ»ó Ýáñ ³ÕáóïáõÝ áõݻݳÉáõ ϳå³ÏóáõÃÛ³Ùµ` Ñáñ¹áñ»Éáí ³ÛÝ å³Ñ»É ³ãùÇ ÉáõÛëÇ å»ë: §ºÏ»Õ»óÇÝ ³åñáõÙ ¿ ¨ ßÝãáõÙ, »ñµ Ýñ³Ýáõ٠ϳ ³ÕáÃáÕÁ, ß³ñ³Ï³Ý »ñ·áÕÁ, ë³ÕÙáë ³ë³óáÕÁ, ÙáÙ í³éáÕÁ. »Ï»Õ»óÇÝ ß»Ý ¿ Çñ ѳí³ï³óÛ³ÉÝ»ñáí: ²Ûë ÷áùñÇÏ Ù³ïáõéÁ ¨ë ϳñáÕ ¿ ßÝã³íáñí»É µ³ñ»å³ßï Ù³ñó»óÇÝ»ñÇ ¨ áõñÇßÝ»ñÇ ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñáí áõ áõËﳷݳóáõÃÛáõÝÝ»ñáí: î³ñ³ÏáõÛë ãáõÝ»Ù` ³Û¹å»ë ¿É ÏÉÇÝǦ,- ³ë³ó Ã»Ù³Ï³É ³é³çÝáñ¹Á: 

гí³ñï ûÍÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛ³Ý` Ý»ñϳݻñÁ Ýáñ³ûÍ Ù³ïáõéÇ µ³Ïáõ٠׳߳ϻóÇÝ µ³ñ»ñ³ñÇ ÏáÕÙÇó Ù³ïáõóí³Í  áõËïÇ Ù³ï³Õ:
2.11.2013