Thursday, August 4, 2016

Սիրելի հայորդինե՛ր

Օրհնությամբ Գուգարաց թեմի առաջնորդ Տեր Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյանի` նոր ուսումնական տարվան ընդառաջ` մեկնարկել է «Ձեռք մեկնիր» բարեգործական ծրագրի հերթական փուլը: 
Ծրագրի նպատակն է գրենական պիտույքներով և դպրոցականին անհրաժեշտ այլ պարագաներով ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔ ՄԵԿՆԵԼ ՎԱՆԱՁՈՐ ՔԱՂԱՔԻ ԿԱՐԻՔԱՎՈՐ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ:
Ծրագրին աջակցություն կարող եք բերել նաև դուք` դիմելով հետևյալ հասցեներով`
«
Նարեկացի» երիտասարդաց միություն,
Մյասնիկյան 23/2,  հեռախոս՝ 077 11 94 48,
ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ բանկ հետևյալ հաշվեհամարներով`
AMD 16093016806908
USD 16093016806909
EUR 16093016806910
RUR 16093016806911

«
Ավելի երանելի է տալը, քան առնելը»

Գործք. 20.35

No comments:

Post a Comment