Sunday, November 23, 2014

«Ձեռք մեկնիր» բարեգործական 

ծրագիր

մեկնարկը` դեկտեմբերի 1-ից
Սբ Ծննդյան տոնին ընդառաջ` օրհնությամբ Գուգարաց թեմի առաջնորդ բարձրաշնորհ Տեր Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյանի, <<Նարեկացի>> երիտասարդաց միությունը իրականացնում է <<Ձեռք մեկնիր>> բարեգործական ծրագիրը: Ծրագրի նպատակն է օգնել Վանաձոր քաղաքի անապահով ընտանիքներին` անցկացնելու ցրտաշունչ ձմեռը: 
Ձեր ներդրումը կարող եք ունենալ սննդի և գումարի տեսքով, որը կծախսվի սնունդ, վառելափայտ կամ ընտանիքների անհրաժեշտ պետքերը հոգալու համար: 
Ծրագրին աջակցելու համար մինչև դեկտեմբերի 25-ը կարող եք դիմել հետևյալ հասցեներով` <<Նարեկացի>> երիտասարդաց միություն, Մյասնիկյան 23/2, հեռախոս՝ 077 11 94 48, 

ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ բանկ հետևյալ

հաշվեհամարներով

AMD 16093016806904

USD 16093016806905

EUR 16093016806906

RUR 16093016806907

No comments:

Post a Comment