Monday, September 9, 2013

Վազգեն Ա Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց

Վազգեն Ա Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց

«Ով որ իր անձը բարձրացնում է՝ կխոնարվի, իսկ ով իր անձը խոնարհեցնում է՝ կբարձրացվի» ՎԱզգեռն Վեհափառի խոնարհությունը:
Սիրելի հավատացյալներ, ավետարանական պատգամների լույսի ներքև հաշվեհարդարը կատարեցեք ձեր անցյալի կյանքի և թեթևացած խղճով դիմավորեցեք ավետիսը Սուրբ Ծննդյան` որպես վերածնված էակներ, որպես «լուսոյ որդիներ», միշտ պատրաստ նվիրվելու բարի ու արդար գործերի կենսագործման` ձեր նոր կյանքի ճանապարհին, ձեր անհատական և ձեր ընկերային կյանքում: 

Վազգեն Ա
Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց


Այսօր Վազգեն Ա կաթողիկոսի ծննդյան 105-ամյակն է:
Ծնունդդ շնորհավոր Վեհափա՜ռ


No comments:

Post a Comment