Tuesday, July 17, 2018

Գուգարաց թեմից առաջնորդ Գերաշնորհ տեր Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյանի հանդիպումը Հայ բարեգործական ընդհանուր միության «Անդրանիկ» սկաուտական ճամբարի երիտասարդների հետ:
Վանաձոր, 2018թ.
Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցի

No comments:

Post a Comment