Wednesday, January 27, 2016

Շնորհավոր Հայոց Բանակի տոնը


«Աստվածաշունչ մատյանն ասում է, թե մարդու սիրտն այնտեղ է, ուր նրա գանձերն են: Ըստ ձեզ որտե՞ղ է հայ ծնողի գանձը:

Հայ ծնողի գանձն այնտեղ է, որտեղ նրա զինվոր զավակն է...
Մեր գանձը հայոց բանակն է...»: 
Սեպուհ արք. Չուլջյան 
 առաջնորդ Գուգարաց թեմի
Շնորհավոր Հայոց Բանակի տոնը:

No comments:

Post a Comment