Saturday, February 4, 2012

Սուրբ Սարգիս՝բարեխոսերիտասարդների եւ զինվորների«Լուսամատյան » ստեղծագործական միության «ԱՍԵ ԱՍՏՎԱԾ» հաղորդում ՝ Սբ.Պատարագից. Տեր Վահան քահանա Ազարյանի  քարոզը օրվա առիթով
4.02.2012
 
Ալավերդի  « +3  » ՀԸ  հեռարձակած տեսանյութը  24.02.2012


ֆոտոշաք ՝ Լ.Յոլչյան

No comments:

Post a Comment