Tuesday, January 10, 2012


ՔՐԻՍՏՈՍ  ԾՆԱՎ  ԵՎ  ՀԱՅՏՆԵՑԱՎ 
                                               ՄԵԶ ԵՎ ՁԵԶ ՄԵԾ ԱՎԵՏԻՍ

                                                                                                                                                    Ֆոտոշարքը Լ.Յոլչյանի


F

Վանաձոր  «Միգ » ՀՌԸ ԵՒ ԴԻՎԱՆ ԳՈՒԳԱՐԱՑ ԹԵՄ


«Ֆորտունա» Լոռու մարզային ՀԸ  հեռարձակած տեսանյութը  6.01.2012
 Վանաձոր  «Լոռի» ՀՌԸ  հեռարձակած տեսանյութը  6.01.2012

No comments:

Post a Comment