Tuesday, June 28, 2011

«Վարդանաց հետնորդներ » նվագախմբի համերգային շարքը ՝ Ստեփանավան ում

Թեմի նվագախմբի համերգային ծրագիրը շարունակվում է... Ծրագիրը իրականանում է Տեր Սեպուհ եպիսկոպոց Չուլջյանի օրհնությամբ եւ Դավիթ Կլեկչյանի աջակցությամբ:
 28.05.2011

No comments:

Post a Comment