Sunday, January 11, 2015

ԱՄԱՆՈՐՆ ՈՒ ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒԴԸ՝ ՆԱԽ ԵՒ ԱՌԱՋ 

ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ Է ՔԵԶ ԱՇԽԱՐՀ ԲԵՐԱԾ ՄՈՐ 

ՀԱՆԴԵՊ, ՈՒՍՏԻ ԵՒ ՄԵՐ ՍՐԲԱՍՈՒՐԲ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

ՎԱԶԳԵՆ Ա-Ի ԱՅՍ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԸ ՈՐՈՇԵՑԻ 

ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼ, ՈՐ ԴՐԱ ՏԱԿ ՍՏՈՐԱԳՐԵՐ

 ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐԸ. ՈՎ ՄԱՅՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔՆ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ Էՙ 

ՈՐՊԵՍ ԻՐ ԳՈՅՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՍԱՏՈԻ ԱՐՄԱՏ.

No comments:

Post a Comment