Monday, January 5, 2015

Ճրագալույցի Ս. Պատարագ Վանաձորումի Սբ Գր.Նարեկացի եկեղեցում 

Քրիստոս Ծնաւ եւ Հայտնեցաւ


 Օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի..Մեզ եւ Ձեզ մեծ Ավետիս
Ֆոտոշարքը Լ.Յոլչյանի
5.01.2015

No comments:

Post a Comment