Friday, May 29, 2015


Հերթական «Զգուշացեք» լուռ ակցիան Վանաձոր 

քաղաքում.


Որքան ողջունելի կլիներ այս ձեռնարկի տարածումը 

նաև մյուս մարզերում...

No comments:

Post a Comment