Saturday, May 23, 2015

Խաղալիքների զամբյուղ-ակցիա Վանաձորում
Հունիսի 1-ին` երեխաների պաշտպանության օրվան ընդառաջ` Նարեկացի պատանեկան միությունը նախաձեռնում է խաղալիքների հավաք` կարիքավոր ընտանիքների և մանկատան երեխաների համար: Մեզ նվիրեք ձեր հին խաղալիքները, որոնք կվերանորոգվեն մեր ձեռքերով և կհայտնվեն այդ խաղալիքներին կարոտ երեխաների մոտ: Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 30-ը: 
Խաղալիքները կարող եք բերել հետևյալ հասցեով. «Նարեկացի» պատանեկան միություն- Մյասնիկյան 23/2 (Վանաձորի Սբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցուն կից):
Հեռախոս.077 11 94 48:

No comments:

Post a Comment