Friday, August 29, 2014

Թեմակալ առաջնորդ ՝ գերաշնորհ Տեր Սեպուհ արք. Չուլջյանի ուղերձը մանկավարժներին՝  ՀՀ Կրթ. փոխնախարարի հանդիպման ժամանակ 

No comments:

Post a Comment